Tysiąclecia 11; Swarzędz

PERSONEL

Lekarz rodzinny

Lek. med. Martyna Darwish
Lek. med. Justyna Cal-Kocikowska
Lek. med. Aleksandra Szczepianiak
Lek med. Lubomira Robińska

Lekarz pediatra

Lek. med. Agnieszka Myszkowska-Torz
Lek. med. Alicja Michalska
Lek. med. Kamila Cywińska
Lek. med. Aleksandra Jaroszuk

Pielęgniarka środowiskowa

Julia Czachowska-Banaszak
Natalia Wysocka

Położna

Joanna Augustynek

Personel Przychodni Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu stanowią lekarze rodzinni, pediatrzy oraz pielęgniarki.

Lekarze rodzinni odpowiadają za diagnozę dolegliwości Pacjentów, skierowania na potrzebne badania i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dodatkowo prowadzą dokumentację dotyczącą historii chorób Pacjenta, co umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia oraz skierowanie Pacjenta w odpowiednim czasie na okresowe badania.

Pediatrzy odpowiadają za diagnozę i leczenie chorób niemowląt, dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Diagnozują choroby, prowadzą kalendarz szczepień, pilnują, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie nieprawidłowości kierują do odpowiednich specjalistów.

System ochrony zdrowia opiera się w szczególności na ciężkiej pracy oraz poświęceniu pielęgniarek – tak też jest w naszej przychodni, gdzie dbają One o organizację szczepień, pomagają lekarzom oraz stanowią nieocenione wsparcie i codzienną opiekę dla Pacjentów.

Przez pielęgniarki DarMedicum świadczone są m.in. usługi:
– szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych
– wykonywania zabiegu EKG
– wykonywanych na zlecenie lekarzy iniekcji
– zdejmowania szwów
– pomiarów ciśnienia tętniczego oraz temperatury
– pomiarów poziomu cukru we krwi
– pomocy przedlekarskiej
– zakładania i zmiany opatrunków
– opieka nad chorymi w domach na terenie Swarzędza i okolic.