PERSONEL

Lekarz rodzinny

Lek. Martyna Darwish
Lek. Justyna Cal-Kocikowska
Lek. Aleksandra Szczepaniak
Lek. Lubomira Robińska
Lek. Julia Pietz-Muszkieta
Lek. Hanna Teska-Kurzawska
Lek. Maciej Michalak
Lek. Artur Migo

Lekarz pediatra

Lek. Agnieszka Myszkowska-Torz
Lek. Alicja Michalska
Lek. Aleksandra Jaroszuk-Paluszyńska
Lek. Małgorzata Wiśniewska

Pielęgniarki rodzinne

Julia Czachowska-Banaszak
Alina Jaskólska

Położna

Joanna Augustynek

Personel Przychodni Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu stanowią lekarze rodzinni, pediatrzy oraz pielęgniarki.

Lekarze rodzinni odpowiadają za diagnozę dolegliwości Pacjentów, skierowania na potrzebne badania i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dodatkowo prowadzą dokumentację dotyczącą historii chorób Pacjenta, co umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia oraz skierowanie Pacjenta w odpowiednim czasie na okresowe badania.

Pediatrzy odpowiadają za diagnozę i leczenie chorób niemowląt, dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Diagnozują choroby, prowadzą kalendarz szczepień, pilnują, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie nieprawidłowości kierują do odpowiednich specjalistów.

System ochrony zdrowia opiera się w szczególności na ciężkiej pracy oraz poświęceniu pielęgniarek – tak też jest w naszej przychodni, gdzie dbają One o organizację szczepień, pomagają lekarzom oraz stanowią nieocenione wsparcie i codzienną opiekę dla Pacjentów.

Przez pielęgniarki DarMedicum świadczone są m.in. usługi:

  1. szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych,

  2. wykonywania zabiegu EKG,

  3. wykonywanych na zlecenie lekarzy iniekcji,

  4. zdejmowania szwów,

  5. pomiarów ciśnienia tętniczego oraz temperatury,

  6. pomiarów poziomu cukru we krwi,

  7. pomocy przedlekarskiej,

  8. zakładania i zmiany opatrunków,

  9. opieka nad chorymi w domach na terenie Swarzędza i okolic.