Tysiąclecia 11; Swarzędz

Instrukcja składania e-deklaracji

Instrukcja składania e-deklaracji

Składanie e-deklaracji POZ krok po kroku

Informujemy o możliwości składania deklaracji POZ w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu.

Złożenie deklaracji do lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej.

Złożenie deklaracji uprawnia do korzystania z usług w DarMedicum w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Poniżej znajduje się instrukcja wypełniania deklaracji online.
Oczywiście przez cały czas mogą Państwo dostarczać wypełnione i podpisane ręcznie deklaracje bezpośrednio do rejestracji lub skanować i przesyłać je na nasz adres mailowy [email protected]

Krok 1

Otwórz stronę https://pacjent.gov.pl/ikp

Krok 2

Naciśnij przycisk “Zaloguj się”, widoczny w prawym górnym roku strony i wybierz opcję “Zaloguj się na IKP”

Krok 3

Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu, jeśli ich nie posiadasz, sprawdź w jaki sposób możesz taki profil utworzyć.

Krok 4

W prawym górnym rogu paska zakładek wybierz “Moje konto”.

Krok 5

Odszukaj punkt “Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”

Krok 6

Kliknij “Wypełnij deklarację” do lekarza i postępuj zgodnie z dalszą instrukcją a następnie powtórz wszystkie te kroki w celu wyboru pielęgniarki.
(Ważne! Pamiętaj aby wybrać lekarza, pielęgniarkę środowiskową oraz w przypadku kobiet położną w celu możliwości otrzymania kompleksowej opieki medycznej).

Krok 7

Uzupełnij swoje dane (Imię, Nazwisko, PESEL, Adres, Numer telefonu) a następnie przejdź do punktu “Wybierz placówkę” i uzupełnij pola poniższymi danymi z wyświetlających się pozycji.

Przy wyborze lekarza rodzinnego wybierz opcję:

DAR MEDICUM ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO (GABINET LEKARZA POZ)

Przy wyborze pielęgniarki wybierz opcję:

DAR MEDICUM ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO (GABINET PIELĘGNIARKI POZ)

Krok 8
Z listy lekarzy wybierz Magdalena Szybiak – niezależnie od tego, czy zapisujesz siebie, czy dziecko. Przy wyborze pielęgniarki wybierz Natalia Wysocka.
Jako pacjent DarMedicum będziesz mógł/mogła korzystać z usług każdego z pracujących u nas lekarzy rodzinnych, pediatrów i pielęgniarek.

Krok 9

Naciśnij przycisk “Podpisz deklarację”.

Krok 10

Wybierz opcję podpisu.

Krok 11

Jeśli wybrałeś/wybrałaś opcję “Podpisz Profilem Zaufanym”, po przekierunkowaniu ponów tę czynność.

Krok 12

Potwierdź swój podpis.

Krok 13

Wyślij deklarację.

Krok 14

Teraz możesz korzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w DarMedicum!