Tysiąclecia 11; Swarzędz

ZAMÓW RECEPTĘ

Przychodnia Lekarza Rodzinnego NFZ

Kto może skorzystać z usługi

Z usługi mogą skorzystać wszyscy pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w Przychodni Lekarskiej DarMedicum.

Zasady realizacji e-recepty

Kod do realizacji e-recepty zostanie przesłany na numer telefonu pacjenta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu odpowiedzi na moje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z dokumentem polityki prywatności, który dostępny jest na stronie pod adresem Polityka Prywatności